Skilsmisseskøde – hvad er det?

12 March 2018
Camilla Skøtt

editorial

Hvis et ægtepar sammen ejer en ejendom, men vælger at blive skilt, så er løsningen indimellem den, at den ene part overtager den andens andel af ejendommen. Det foregår ved hjælp af et såkaldt skilsmisseskøde, der skal tinglyses, hvorefter parten vil være registreret som eneejer af ejendommen.

Forhold i forbindelse med skilsmisseskøde

Hos eboligadvokat.dk/skoede har vi undersøgt de forskellige forhold, der skal tages stilling til, når et skilsmisseskøde skal udarbejdes. Det handler om gældsovertagelse, tinglysning og tilstandsrapport.

Med hensyn til gældsovertagelse, så er det sådan, at hvis der er gæld i ejendommen, som i begge hæfter for, så skal der indhentes en skriftlig bevilling fra långiverne, før skødet kan ændres. I bevillingen skal det tydeligt fremgå, at långiver accepterer, at den ene part hæfter alene for hele gælden, mens den anden frigøres fra sin hæftelse.

Det er ikke nødvendigt med en tilstandsrapport, når overdragelsen sker som følge af en seperation eller en skilsmisse. Medmindre den overtagende part ønsker at tegne en ejerskifteforsikring – i de tilfælde er det nemlig et krav med en tilstandsrapport.

Når skilsmisseskødet er udarbejdet, skal det tinglyses som alle andre skøder. Det er nemlig selve tinglysningen, der stadfæster den nye ejers adkomst til hele ejendommen. Men modsat et almindeligt skøde, så er skilsmisseskødet ikke underlagt de samme afgiftsregler, og det betyder, at det udelukkende koster en fast pris på 1660 kr.

Brug en boligadvokat

Anmeldelsen af skilsmisseskødet foregår digitalt, og det er en omstændelig og lidt indviklet proces, hvis man ikke arbejder med det til daglig. Derfor kan det klart anbefales, at gøre brug af en boligadvokat, når det skal gøres. Der er nemlig den hage ved hele processen, at hvis ikke det bliver gjort på den helt rigtige måde med de helt rigtige formuleringer, så er skødet ikke gældende – og det kan i den grad give komplikationer senerehen.

More articles