Opdag skavanker med en gentest

17 november 2020
Anders Lundtang Hansen

Tidligere var man lidt overladt til sig selv, når man skulle føde i den forstand, at man skam havde sygehusvæsenet i mere eller mindre omfang alt efter, hvor man boede i verden, men det var ofte først ved fødslen, at man fandt ud af, hvad køn barnet var – og om der var noget galt med det.

Man kunne godt regne ud, at der ville være noget galt, hvis barnet for eksempel blev født for tidligt.

Senere fik man mulighed for skanninger, så man ikke alene kunne få at vide, hvilket køn barnet var, men også om der eventuelt skulle være mere end et enkelt barn i maven!

Angående skavankerne kunne man så også se, om der ville være en stor sandsynlighed for intelligensmæssig tilbageståenhed, eller om der ville være nogle forviklinger ved kroppen, når man blev født.

På den måde kunne man i god tid vælge, om man ville have barnet eller ej.

Man kan opdage meget med en gentest

Visse vordende forældre har således valgt et barn fra af den ene eller anden grund, fordi man mente, at barnet ikke ville få et fuldkomment liv og bare blive en byrde for samfundet.

Der kan man diskutere længe, hvad livskvalitet er, men det vil i hvert fald kræve en hel del at opfostre sådan et barn.

Men tænk på nu, at du kan få taget en gentest og få afsløret, om du skulle have chance for at give sygdomme videre via generne.

Det er da imponerende, men det rejser også en masse etiske spørgsmål såsom, om man har lyst til at vide, hvor “syg” man egentlig er, men har man ikke et eller andet sted et ansvar overfor sig selv, de nærmeste og samfundet generelt, at man får afdækket dette.

Eller ender vi så bare med et samfund, hvor alle skal fungere snorlige og se næsten ens ud?

Det rejser mange spørgsmål.

Flere Nyheder